KAYIT HESABI AÇMA

FXOpen yatýrýmcýlarý demo hesaplarýn klasik turnuvasýnda yer almaya ve kripto para yatýrým becerilerini geliþtirmeye davet ediyor. 

"The Lord of the Crypto” kripto fanlarý için ücretsiz bir demo turnuvadýr. Turnuva 12 Aðustos ile 6 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak olup dört hafta sürecektir. Kazananlar 3000 USD ödül havuzunu paylaþacaktýr. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Emercoin, Ripple, EOS, NEO ve benzeri 39’dan fazla kripto para birimi yatýrýma açýk olacaktýr.

 

Turnuvaya katýl

 

 

Turnuva koþullarý:

 • tarihler: 12 Aðustos - 6 Eylül 2019;
 • kayýt halihazýrda açýk olup, 25 Aðustos 2019’a kadar devam edecektir;
 • ödül havuzu: 3.000 USD;
 • ücretsiz kayýt;
 • kazanan sayýsý: 10;
 • Hesap tipi: turnuva demo ECN;
 • Ýlk para yatýrma tutarý: 5.000 USD;
 • kaldýraç: 1:3;
 • EA: kullanýlabilir;
 • locking: kullanýlabilir;
 • lot hacmi: 0.10 ile 1.00 arasý (emir baþýna maksimum 1 lot);
 • yatýrým araçlarý: BTC, ETH, XRP, BCH, ETC, LTC vb. 39 çift;
 • yatýrým platformu: MetaTrader 4 indir.

 

Ek kýsýtlamalar:

 • toplam minimum yatýrým miktarý: 10;
 • toplam minimum yatýrým hacmi (lot): 10;
 • tek seferde açýlabilecek maksimum yatýrým sayýsý (bekleyen emirler de dahil): 5;
 • ödül kazanmak için ilk yatýrdýðýnýz tutarý en az %10 artýrmalýsýnýz.
 

Kayýt olun

 

Ödül tutarý:

Ödül tutarý mevcut döviz kuru üzerinden veya USD cinsinden FXOpen’da yer alan herhangi bir kripto para cinsinden hesabýnýza aktarýlacaktýr.

Lütfen dikkat, ödülün %50’si çekilemez ve yalnýzca Kripto hesaplarda yatýrým amacýyla kullanýlabilir. Ödül kazanabilmek için bir Kripto hesap açmanýz ve hesap numarasýný bize [email protected] adresinden göndermeniz gerekir. Ýþlem kazançlarýnýz dilediðiniz zaman FXOpen ödeme yöntemlerinden herhangi biri ile çekilebilir. Ayný zamanda turnuva kurallarýna uygun hareket etmeniz gerekir, aksi takdirde diskalifiye edilirsiniz.

 • 1. - 1050 USD (525+525);
 • 2. - 750 USD (375+375);
 • 3. - 300 USD (150+150);
 • 4. - 240 USD (120+120);
 • 5. - 180 USD (90+90);
 • 6. - 150 USD (75+75);
 • 7. - 120 USD (60+60);
 • 8. - 90 USD (45+45);
 • 9. - 60 USD (30+30);
 • 10. - 60 USD (30+30).

 

 

Demo hesap turnuvasýna nasýl katýlýnýr?

Yeni kaydolanlarýn FXOpen veya ForexCup hesabý açmalarý gerekmektedir, Ayarlar→_Profile bölümünden “Adýnýz” ve “Soyadýnýz” bölümlerinin ve hesap verinizde turnuvaya katýl alanýnýn doðru girilmiþ olduðundan emin olmalýsýnýz
Yeni kaydolanlarýn FXOpen veya ForexCup hesabý açmalarý gerekmektedir, Ayarlar→_Profile bölümünden “Adýnýz” ve “Soyadýnýz” bölümlerinin ve hesap verinizde turnuvaya katýl alanýnýn doðru girilmiþ olduðundan emin olmalýsýnýz.

Faydalý baðlantýlar:

 

Facebook, Twitter ve Telegram aracılığıyla gelişmeleri takip edin.

FXOpen Müşteri Hizmetleri
E-posta: [email protected]
Canlı Sohbet (5 gün/24 saat)


Back...